studio adax

 

 

Od 1 września 2012 r. w Polsce rozpoczął się proces wdrażania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Ich celem jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego tak, by odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wysokiej jakości edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych zadań polityki oświatowej państwa. Współczesna szkoła zawodowa bądź placówka musi zmierzyć się z niełatwymi zadaniami. Wynikają one przede wszystkim ze zmian w ustroju szkół ponadgimnazjalnych, z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, która daje szerokie możliwości rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmianą zawodu. Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, żeby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza praktycznej nauki zawodu. Włączanie pracodawców w proces edukacji zawodowej podniesie poziom nauczania zawodu, zaś przedsiębiorcom umożliwi dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej. (Minister Edukacji Narodowej)

Firma STUDIO ADAX realizuje kształcenie zawodowe w zakresie wiedzy technicznej dotyczącej budownictwa ogólnego, nowoczesnych technologii i materiałoznawstwa w budownictwie, a także programów wspomagających projektowanie komputerowe w środowisku CAD.

                                           Zapraszamy do współpracy.

 

zdjęcie zajęć

© 2013-2017 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl